شرکت پدیده کاشان

تولید کننده گلاب و بیش از ۷۵  نوع عرقیات گیاهی با کیفیت بسیار عالی به شیوه سنتی

  دارای مجوزکسب وزارت بهداشت آماده همکاری با شرکتهای پخش مواد غذایی و دارویی معتبر و عطاریهای سراسر کشور به صورت فعال میباشد

آدرس شرکت : کاشان ، مشهد اردهال، روستا علوی، کوی اندیش