نمونه هایی از جدیدترین و شیک ترین مدل شال و روسری های سال 2017 – 96

مدل شال و روسری جدید 96

مدل شال و روسری جدید 96،مدل شال و روسری رنگ سال 2017

مدل شال و روسری جدید 96

مدل شال و روسری جدید 96

مدل شال و روسری جدید 

مدل شال و روسری جدید

مدل شال و روسری جدید

مدل شال و روسری جدید

مدل شال و روسری جدید

مدل شال و روسری 2017

مدل شال و روسری 2017

مدل شال و روسری 2017

مدل شال و روسری شیک 2017

مدل شال و روسری شیک 2017

مدل شال و روسری رنگ سال 

مدل شال و روسری رنگ سال

مدل شال و روسری رنگ سال

مدل شال و روسری رنگ سال 96

مدل شال و روسری رنگ سال 96

مدل شال و روسری رنگ سال 96

 

 

گرداوری:پدیده کاشان